A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola diákönkormányzatának munkaterve

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola diákönkormányzatának munkaterve

2018-2019-es tanév

Készítette: Pozsgai Rita
a DÖK felnőtt segítője

Iskolánkban a diákönkormányzat a Pressley-programmal összhangban működik.
A diákönkormányzat célja és feladata, hogy az iskolai közösségi életet megszervezze, az iskolai életben aktívan részt vegyen, képviselje a tanulók érdekeit, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A diákönkormányzat részt vegyen a diákparlament munkájában.
A diákönkormányzat tagjai: a Diákönkormányzat elnöke, a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt és a minden osztályból (4-7. évfolyamon) választott 2-2 tag (egy diákképviselő és egy helyettes).
Minden osztály a tanév elején megválasztja az osztályközösség tagjai közül a 2 fő diákönkormányzati képviselőjét, megbízatásuk 1 tanévre szól. Az iskolai diáktanács az osztályok diákképviselőiből áll. A diákönkormányzat vezetőjét a küldöttek titkos szavazással választják meg 1 tanévre.

A DÖK tervezett programjai:

Hónap  Program megnevezése
Szeptember 

Diákképviselő-választás

Diáktanács első ülése: munkaterv elfogadása

November  Diáktanács ülése: aktuális kérdések megbeszélése
Diákparlament
Január  Diáktanács ülése: a félév értékelése
Február  Tervek a második félévre
Március 

Kossuth-nap

Diáktanács ülése: Kossuth-nap előkészítése

Június 

Madarak és Fák Napja
Diáktanács ülése: a tanév értékelése, tervek a következő tanévre

 Győr, 2018-09-03                                                                       __________________

                                                                                                           Pozsgai Rita