Tájékoztató - nemzetiségi nevelés-oktatásról

Tájékoztató

 

a 2019/2020-as tanévben tankötelessé váló tanulók számára szervezendő

 magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásról

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának

irányelveiről szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 1. § értelmében a

Győri Kossuth Lajos Általános Iskola

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 13.

 Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata véleményének kikérésével

a 2019/2020. tanévben is megszervezi a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatást a 2019. augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltő tanköteles gyermekek számára.  A nemzetiséghez tartozó gyermekeket az iskola köteles felvenni.

„A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magyarországi köznevelési rendszer részeként - megvalósítja az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a nemzetiség nyelvének tanulását, a nemzetiség nyelvén való tanulást, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és- teremtést, az önismeret kialakítását, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását.” (4. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez)

 

Nevelési-oktatási formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás. E forma a roma/cigány népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a nemzetiségi nevelés-oktatás céljainak a megvalósításához.

A heti kötelező órakeretből a nemzetiségi cigány népismeretre egy órát, valamint az egyéb foglalkozások keretében heti 2 óra roma/cigány művészeti, kulturális tevékenységet biztosítunk.

Felvételi körzet: a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatás tekintetében Győr Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe.

Melléklet: 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete