Bázis Iskola

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Győri Kossuth Lajos Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Pressley Ridge magatartásmódosító komplex módszertani, nevelési program, melynek elemei:

  • Beszélgetőkör
  • Egyéni és csoportcélok, értékelés
  • Szülői kapcsolattartás: kerekasztal konfliktuskezelés, Otthonról az iskolába program
  • Élménypedagógia
  • Munkaügyi Központ az iskolában
  • Mérés-értékelés

A jó gyakorlat alkalmazási területei: a tanulók személyiségfejlődésének fejlesztése tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és iskolán kívüli programok keretében

Kapcsolattartó:    Papp-Szabó Judit

                            06/96-322-065

                            titkar@kossuthisk-gyor.edu.hu