TANÉVZÁRÓ!!

NYÁRI VEZETŐI ÜGYELETI NAPOK

Tájékoztató a 2024 nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Iskolánk

Aktív Iskola lettünk!!!

Bázisiskola

Digitális témahét

Digitális Témahét beszámoló

Iskolánk idén első alkalommal vett részt a témahéten.

Elsődleges célunk a tanulók digitális készségének fejlesztése volt. A játékos tanulás mindig tetszik a gyerekeknek és a kollégáknak is, így a projekt végül iskolai szinten valósult meg, ami önmagában is siker.

Az elhatározás után nyilván számba kell venni, hogy „miből is élünk”, azaz milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Intézményünk rendelkezik interaktív táblákkal, tanári laptopokkal valamint van informatika termünk asztali gépekkel, és van néhány tanulónak okostelefonja. Nálunk nincs 3D nyomtató, LEGO robot, nincs informatika szakkör, nincs táblagép, nem tanulnak a diákok programozást. Tanulóink között vannak  SNI-s tanulók, de a lelkesedésük határtalan. Észrevétlenül sajátították el a tananyagot, miközben gyűjtőmunkát végeztek csoportokban, s több programot is készség szinten megtanultak használni. Önbizalmuk nőtt, társas kapcsolataik erősödtek, stabilizálódtak.  

A projekt során az alsó tagozatos gyerekek megismerkedtek egy-egy mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel.

Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeztek; felismeték a cselekmény legfontosabb elemeit, a szereplőket és helyszíneket, meghatározták a történetben rejlő problémát és az arra adott megoldást. Dramatikus játékok során megjelenítették a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítetek a mesékhez a projektzárás alkalmára.

A tevékenység megvalósításában igénybe vettük az IKT nyújtotta lehetőségeket: számítógépen vagy interaktív táblán oldottak meg feladatokat a tanulók, fényképet készítettünk, és azokat felhasználhatták a történetek elmeséléséhez, könnyen kezelhető programok segítségével.

Téma: Meseország

Egyszer volt Budán kutyavásár c. mese köré épültek a feladatok, melyeket a különböző tanórákra építettünk be.

Magyar: Mese megnézése, s beszélgetés a meséről, szövegértés feladatlapok csoportmunkában, wordwallos és learningappos feladatok megoldása digitáblánál. Szókereső játék digitáblán.

Matematika: Titkos üzenet kódfejtés –műveletekkel (szorzások –osztások).

Genially-s fejtörős digitális kódfejtős feladatok digitáblán .

Kutyás puzzle /szorzótábla használata/.

Rajz: Kutyás színezők, Mátyás király színező, digitáblás kirakó.

Technika: Kutyás montázs készítése csoportmunkában.

További képek a Galériában!

Kossuth Lajos

 

Bemutatkozunk

 

Eseménynaptár